บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด

" Excellence by Design, Advanced by Technology"

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

จากประสบการณ์การพัฒนา Solution ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่มุ่งเน้นคุณภาพ และ ส่งเสริมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน จนได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำมากกว่า 300 องค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

มุ่งมั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัดดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Product-oriented Company ที่มีทิศทางและ Roadmap ที่ชัดเจนในการพัฒนาให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ยืนยันด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เอ็กซ์ซี เรามุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาคุณภาพโซลูชันและบริการให้คุณภาพที่ดี จนสามารถคว้างรางวัลต่างๆมากมาย