ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถาม หรือนัดหมายนำเสนอ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่างๆ

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
55 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดตาม